เว็บสล็อตแตกง่ายเพื่อรองรับความต้องการด้านการขนส่งของจำนวนประชากร

เว็บสล็อตแตกง่ายเพื่อรองรับความต้องการด้านการขนส่งของจำนวนประชากร

การฟื้นฟูการสัญจรทางเท้าอย่างปลอดภัยในทุกส่วนของเว็บสล็อตแตกง่ายเมืองถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งและจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ขั้นตอนที่แนะนำหากดำเนินการจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสภาพแวดล้อมในเมือง แต่เรียกร้องให้มีการวางแผนที่เหมาะสมและการบังคับใช้การห้ามการบุกรุกทางเท้าคนเดินทั่วเมือง

การบังคับใช้อย่างเข้มงวดเพื่อฟื้นฟูการเข้าถึงที่ปลอดภัยโดยไม่หยุดชะงัก

 ควบคู่ไปกับการจัดหาทางเท้าที่เหมาะสมมีความสำคัญเป็นพิเศษในพื้นที่ที่อยู่อาศัยทั้งหมด เมื่อใดก็ตามที่มีการจัดเตรียมถนนภายในแปลงหรือมีการสร้างชั้นล่างแบบมีเสาสำหรับจอดรถ ผู้อยู่อาศัยจะต้องจอดรถของตนภายในพื้นที่แปลง จำเป็นต้องซ่อมแซมทางเท้าที่อยู่ติดกันทั้งหมด และรถยนต์ที่จอดขวางทางเดินควรได้รับโทษอย่างหนักหรือให้บังคับขับออก พื้นที่ทั้งหมดที่อยู่นอกเขตที่ดินแต่ละแปลงเป็นที่ดินสาธารณะ และจะต้องได้รับการฟื้นฟูเพื่อใช้ในที่สาธารณะ ให้ความสำคัญกับการเคลื่อนย้ายทางเท้าอย่างปลอดภัย

เครือข่ายจักรยาน

รถสามล้อและรถสามล้อบรรทุกมีประโยชน์สำหรับการเดินทางระยะสั้นและระยะกลาง ทางจักรยานต้องปลอดภัยและปราศจากการจราจรที่เคลื่อนตัวเร็ว ในปัจจุบัน ทางจักรยานได้จัดให้มีขึ้นในพื้นที่เพียงไม่กี่แห่งควบคู่ไปกับถนนหลักของยานพาหนะซึ่งไม่ปลอดภัย และเป็นทางสั้นที่ต้องหยุดบ่อยครั้งที่ทางแยกทุกแห่งของถนน ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าประมาณร้อยละ 35 ของประชากรในเดลีเป็นเจ้าของจักรยาน แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ใช้เพื่อการเดินทาง เนื่องจากขาดความต่อเนื่องและความปลอดภัย

จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความพยายามที่แท้จริงในการวางแผนเครือข่ายจักรยานขนาดใหญ่

และต่อเนื่องสำหรับเมือง ลักษณะภูมิประเทศของเดลีมีเครือข่าย nallahs และช่องระบายน้ำฝนที่เชื่อมต่อกันขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถพัฒนาได้อย่างง่ายดายเพื่อให้มีทางจักรยานต่อเนื่อง เครือข่ายยังสามารถวางแผนให้ผ่านสวนสาธารณะและพื้นที่เปิดโล่งหลายแห่งของเดลี พร้อมซากปรักหักพังทางโบราณคดีจำนวนมากที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วเมือง ระบบเชื่อมต่อดังกล่าวจะดึงดูดผู้สัญจรไปมาจำนวนมากและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย การพัฒนาเครือข่ายจักรยานตาม nallahs จะช่วยทำความสะอาดพื้นที่ซึ่งกำลังถูกใช้ในทางที่ผิดอย่างกว้างขวางในฐานะกองขยะ และแปลงให้เป็นสินทรัพย์เพิ่มเติมเป็นสวนสาธารณะที่เชื่อมโยงกัน

การบังคับใช้กฎระเบียบและข้อบังคับการขนส่งอย่างเข้มงวด

ความพยายามทั้งหมดในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการจราจรจะไม่เกิดประโยชน์หากปราศจากการบังคับใช้กฎจราจรอย่างเข้มงวด นอกจากปัญหามากมายที่เกิดจากการวางแผนระบบถนนที่ไม่ดีในทุกส่วนของเมืองแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องทักษะการขับรถที่ไม่ดีอยู่ทั่วไปอีกด้วย ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎจราจร ไม่ใช่ทุกคนที่มีใบขับขี่ที่ถูกต้อง และหลายคนไม่รู้วิธีขับรถอย่างถูกต้อง ค่อนข้างชัดเจนว่าได้รับใบขับขี่โดยไม่ผ่านการทดสอบการขับขี่ที่เหมาะสม ปัญหานี้แพร่หลายมากจนมีความจำเป็นสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกเครื่องกระบวนการทดสอบการขับขี่ทั้งหมด และการออกใบขับขี่ในวงกว้างทั่วประเทศ การดำเนินการแก้ไขในแต่ละรัฐจะไร้ประโยชน์ เนื่องจากไม่สามารถลงโทษผู้ขับขี่ที่มาพร้อมใบอนุญาตที่ออกให้จากรัฐอื่นได้ ปัญหานี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนจนและคนไร้การศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นที่แพร่หลายในผู้ที่มีการศึกษาดีเพื่อขับรถราคาแพง นี่คือสิ่งที่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการที่เข้มงวดเช่นการริบใบอนุญาตและการลงโทษอย่างหนักสำหรับผู้ขับขี่ที่หลงทาง

การบังคับใช้กฎการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่างเข้มงวดยังเรียกร้องให้มีการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้การจราจร – กองกำลังตำรวจในท้องที่

บทสรุป

แม้จะผ่านไปแล้วกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่มีการแจ้งแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการขนส่งในแผนแม่บทเดลี พ.ศ. 2564 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ เช่น การจอดรถ การวางแผนพื้นที่รอบสถานีรถไฟใต้ดิน และการจัดหาระบบทางเท้าที่ถูกต้อง และสนามแข่งจักรยานที่ยังคงถกเถียงและพูดคุยกันเป็นประจำทุกวัน โดยไม่มีการดำเนินการแก้ไขใดๆ อย่างแท้จริง เพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมเพิ่มเติมในสภาพการจราจรที่วุ่นวายในปัจจุบัน ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดตั้งองค์การขนส่งนครหลวงแบบรวมศูนย์ตามสัญญาของรัฐบาลกลางในปี 2553 เพื่อกำหนดนโยบายการขนส่งแบบองค์รวม รัฐบาลท้องถิ่นและ กปปส. ตั้งใจที่จะสร้างสะพานข้ามถนนใหม่ 60 แห่งในส่วนต่าง ๆ ของเมืองพร้อมกับสะพานลอยยานพาหนะใหม่จำนวนหนึ่งเว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย